Balti Soojuselektrijaama peajuhtimiskilp fotol sm Tarkpea. TTÜM F 2750 10 kW kõrgepinge  proovitrafo Tallinna Tehnikumis kõrgepingelaboris, Pikk 20, 1928. TTÜM F 40 Karl Ipsberg kirjutuslaua taga. TTÜM F 7639 Tallinna Tehnikumi geodeesia kabinet Narva mnt. 46, 1923.-1928.a. TTÜM F 5891 Andres Väärismaa bussile astumas, 1936-1940. a. TTÜM F 746 Esimesed asfalteerimised Tallinna tänavatel. Töödejuhataja linnavalitsuse insener ja TT üliõpilane N. Jürisson, 1927. TTÜM F 5285 Kopli trammitee kaherealiseks ehitamine, 1950. TTÜM F 696 Tallinna elektrijaama seade, 1930. aastad. TTÜM F 5668 30 Budapesti Tehnikaülikooli aatomireaktor, mida aitasid ehitada TPI EÜE liikmed, 1968. TTÜM F 5227 Demobiliseerunud TPI õppejõud E. Laurits, vasakult teine, Tartus 1945. TTÜM F 576 EÜE Tuulas ringteede ehitusel, keskel Peep Sürje, 1980. aastate algus. TTÜM F 7365 Hugo Oengo diplomiprojekt Tallinna Tehnikumis - Viaduktteed Väike-Ameerika tänava kohal Tallinnas, 1932. TTÜM F 1323 Insener Arnold Volbergi konstrueeritud masinad, 1950. aastad. TTÜM F 1069 Kommunistlik laupäevak TPIs, suundumine tööle. 19.05.1975. TTÜM F 2733 Inglismaale müüdud Karl Papello leiutatud õhukaitsesuurtüki tulejuhtimisaparaat, 1920.-1930. aastad. TTÜM F 7615 Laululava konstruktiivse mudeli katsetamine TPI ehituskonstruktsioonide kateedris dotsent Allan Sumbaku poolt, 1959. TTÜM F 3774 NSVL Ministrite Nõukogu preemia dr A. Seppo fiksaatorite eest 1983. TTÜM F 7193 Rektor Paul Kogerman Tallinna Tehnikainstituudi avaaktusel kõnet pidamas 15.09.1936. TTÜM F 541 Tallinna Tehnikumi keemialaboratooriumi kvantitatiivse analüüsi ruum, 1928. TTÜM F 5888 Telereporter Valdo Pant teleülekannet tegemas, vasakul rektor Agu Aarna, tagaplaanil meeskoor, 1970. aastad. TTÜM F 6140 TPI elektronarvutuslaboratooriumi juhataja Heino Lelumees ja vanemõpetaja Ustus Agur, kes konstrueerisid elektronarvutusmasina, 1962. TTÜM F 1111 TPI esivõistlused võimlemises, rööbaspuudel naisüliõpilane võimlemas, TPI võimlas,10.03.1951. TTÜM F 1638.1 TPI kohvik-klubi Akadeemia teel, september 1980. TTÜM F 7083 TPI kollektiiv taastamistöödel Kalinini tänaval, 1945.-1947.a. TTÜM F 805 TPI üliõpilased tootmispraktikal Volga Autotehases, 1970. aastate lõpp. TTÜM F 6774 TPI meeskoori juubeli tähistamine, keskel G. Ernesaks, paremal rektor A. Aarna, 1960. aastad. TTÜM F 5641 TPI mehaanikateaduskonna töökoda Kalinini 101. TTÜM F 7367 TPI mehaanikateaduskonna õppetöökoja sepikoda, üliõpilased rauda tagumas, 1950. aastad. TTÜM F 6432 TPI peahoone ehitamine Mustamäel, välisvaade siseõue poolt, 1960. aastad. TTÜM F 7610 TPI peahoone, esifassaad, 1983. TTÜM F 6503