Kasutustingimused


 • Museaalide digitaalsed koopiad ja pildistused valmistatakse TTÜ Muuseumis. Üldjuhul muuseumikogus olevaid museaale tellijale koopia tegemiseks ei väljastata;
 • Kui soovitud museaalidest pilte veel pole, saab seda tellida vastavalt digiteerimistööde hinnakirjale;
 • Digiteerimistööde tellimus täidetakse kahe nädala jooksul. Mahukamad ja keerulisemad tellimused täidetakse vastavalt kokkuleppele. Kasutajat teavitatakse failide valmimisest ja jõudmisest digiteeki;
 • Digiteegis olemasolevate originaalfailide tellijale antakse soovitud failide allalaadimise õigus pärast arve tasumist hiljemalt järgmisel tööpäeval.

 

Piltide kasutustingimused

 • Kasutaja vastutab autoriõiguse seaduse täitmise eest;
 • Digifotode ja –koopiate kasutamine isiklikul, õppe- ja teadustöö eesmärgil on tasuta;
 • Digifotode ja –koopiate kasutamine teistele Eesti muuseumidele, TTÜ töötajatele ja TTÜ Muuseumi koostööpartneritele on tasuta;
 • Kasutaja tasub pildistamis- ja skanneerimistööde eest vastavalt hinnakirjale; 
 • Digifotode ja –koopiate kasutamisõigus on ühekordne;
 • Kasutaja peab tellitud failid digiteegist allalaadima 14 päeva jooksul pärast õiguste saamist;
 • TTÜ Muuseumi (k. a. digifotokogu) materjalide kasutamisel palume alati viidata muuseumile. Museaali puhul TTÜ muuseumikogule koos kogunumbriga ning digifotokogu puhul foto ID numbriga.