Balti Soojuselektrijaama peajuhtimiskilp fotol sm Tarkpea. TTÜM F 2750 10 kW kõrgepinge  proovitrafo Tallinna Tehnikumis kõrgepingelaboris, Pikk 20, 1928. TTÜM F 40 Karl Ipsberg kirjutuslaua taga. TTÜM F 7639 Tallinna Tehnikumi geodeesia kabinet Narva mnt. 46, 1923.-1928.a. TTÜM F 5891 Andres Väärismaa bussile astumas, 1936-1940. a. TTÜM F 746 Esimesed asfalteerimised Tallinna tänavatel. Töödejuhataja linnavalitsuse insener ja TT üliõpilane N. Jürisson, 1927. TTÜM F 5285 Kopli trammitee kaherealiseks ehitamine, 1950. TTÜM F 696 Tallinna elektrijaama seade, 1930. aastad. TTÜM F 5668 30 Budapesti Tehnikaülikooli aatomireaktor, mida aitasid ehitada TPI EÜE liikmed, 1968. TTÜM F 5227 Demobiliseerunud TPI õppejõud E. Laurits, vasakult teine, Tartus 1945. TTÜM F 576 EÜE Tuulas ringteede ehitusel, keskel Peep Sürje, 1980. aastate algus. TTÜM F 7365 Hugo Oengo diplomiprojekt Tallinna Tehnikumis - Viaduktteed Väike-Ameerika tänava kohal Tallinnas, 1932. TTÜM F 1323 Insener Arnold Volbergi konstrueeritud masinad, 1950. aastad. TTÜM F 1069 Kommunistlik laupäevak TPIs, suundumine tööle. 19.05.1975. TTÜM F 2733 Inglismaale müüdud Karl Papello leiutatud õhukaitsesuurtüki tulejuhtimisaparaat, 1920.-1930. aastad. TTÜM F 7615 Laululava konstruktiivse mudeli katsetamine TPI ehituskonstruktsioonide kateedris dotsent Allan Sumbaku poolt, 1959. TTÜM F 3774 NSVL Ministrite Nõukogu preemia dr A. Seppo fiksaatorite eest 1983. TTÜM F 7193 Rektor Paul Kogerman Tallinna Tehnikainstituudi avaaktusel kõnet pidamas 15.09.1936. TTÜM F 541 Tallinna Tehnikumi keemialaboratooriumi kvantitatiivse analüüsi ruum, 1928. TTÜM F 5888 Telereporter Valdo Pant teleülekannet tegemas, vasakul rektor Agu Aarna, tagaplaanil meeskoor, 1970. aastad. TTÜM F 6140 TPI elektronarvutuslaboratooriumi juhataja Heino Lelumees ja vanemõpetaja Ustus Agur, kes konstrueerisid elektronarvutusmasina, 1962. TTÜM F 1111 TPI esivõistlused võimlemises, rööbaspuudel naisüliõpilane võimlemas, TPI võimlas,10.03.1951. TTÜM F 1638.1 TPI kohvik-klubi Akadeemia teel, september 1980. TTÜM F 7083 TPI kollektiiv taastamistöödel Kalinini tänaval, 1945.-1947.a. TTÜM F 805 TPI üliõpilased tootmispraktikal Volga Autotehases, 1970. aastate lõpp. TTÜM F 6774 TPI meeskoori juubeli tähistamine, keskel G. Ernesaks, paremal rektor A. Aarna, 1960. aastad. TTÜM F 5641 TPI mehaanikateaduskonna töökoda Kalinini 101. TTÜM F 7367 TPI mehaanikateaduskonna õppetöökoja sepikoda, üliõpilased rauda tagumas, 1950. aastad. TTÜM F 6432 TPI peahoone ehitamine Mustamäel, välisvaade siseõue poolt, 1960. aastad. TTÜM F 7610 TPI peahoone, esifassaad, 1983. TTÜM F 6503

TTÜ Muuseumi digiteek on loodud TTÜ ajaloopärandi tutvustamiseks ja  kättesaadavuse hõlbustamiseks. Digiteegis saab hetkel tutvuda muuseumi foto- ja digifotokoguga, milles leidub TTÜ ja tehnikateaduse ajaloo jäädvustusi. Digiteegi olulise osa moodustab digifotokogu, mis sisaldab ülikooli sündmuste pildistusi alates 2001. aastast. Peagi lisanduvad digiteeki negatiivi- ja dokumendikogu.

Digiteek täieneb pidevalt.

Digifotokogu sisaldab ülikoolielu sündmuste kajastusi alates 2001.aastast. Sündmusfotode kõrval on dokumenteeritud muutusi hoonestuses, laborite ja õppeklasside sisustust, ülikooliga seotud inimesi.

Fotokogu  Fotokogu alla kuuluvad fotod ja albumid. Kogu sisaldab jäädvustusi tehnikaülikooli tegevusest, hoonestusest ja ülikooliga seotud isikutest. Eesti inseneerluse ajaloo seisukohast olulise materjali hulka kuuluvad kindlasti Karl Ipsbergi fotoalbumid, Karl Papello leiutiste ning Riikliku Katsekoja koosseisu ja laborite ülesvõtted.