Koostöölepingu sõlmimine TTÜ ja AS Elqotec vahel

Kokku: 23
03.02.2005

Allkirjastavad rektor A. Keevallik ja Elqotec Tallinna peadirektor Risto Gaggl