Koostöölepingu allkirjastamine AS-i Harju Elekter ja TTÜ Arengufondi vahel, allkirjad annavad AS Harju Elekter juhatuse esimees Andres Allikmäe ja TTÜ Arenfufondi juhataja Kerly Orulaid

Kokku: 16
14.09.2005