Kostel Gerndorfi 60.a. juubelinäituse avamine fuajees

Kokku: 41
18.10.2005