Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Marika Priske ning Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Sirje Jõgiste külas Tallinna Tehnikaülikoolil

Kokku: 26
14.12.2006