Rektor Peep Sürje autasustab medaliga "Mente et Manu" ülikooli esimest audoktorit professor Eero Kajosaarit

Kokku: 30
18.01.2008

Medal viljaka teadustöö arendamise eest Soome ja Eesti teadlaste vahel ning seoses tema 80.sünnipäevaga