Linnalaager Mäeinstituudis

Kokku: 9
30.10.2007

kooliõpilased tutvumas mäelabori ja kivimitega