TPI automaatika kateedri vanemõpetaja Gunnar Väljamäe kaitsmas tehnikateaduste kandidaadi väitekirja Leningradi Elektrotehnika Instituudi automaatika- ja arvutustehnika teaduskonna teadusliku nõukogu ees, 28.apr.1961