TPI automaatika kateedri vanemõpetaja Gunnar Väljamäe tehnikateaduste kandidaadi väitekirja kaitsmisel Leningradi Elektrotehnika Instituudi automaatika- ja arvutustehnika teaduskonna teadusliku nõukogu ees, teaduslik nõukogu hääletamas, 28.apr. 1961