TPI automaatika eriala 1.lennu lõpetajad ja õppejõud peale kaitsmist "Eesti Energia" hoone ees, vasakult üliõpilased: J. Ennulo, J. Jalakas, V. Mägi, H. Tammet, T. Klotsman, H. Toigar ja P. Rettel; õppejõud: dots. H. Sillamaa (kat. juhataja), J. Peterson, U. Usai, dots. H. Ross, E. Hansen, dots. G. Väljamäe, aspirant V. Heinrichsen ja vanemõpetaja H. Eiskop, 1961.a.