TPI tööstuse elektrifitseerimise kateedri dotsendi kt. Ustus Agur tehnikateaduste kandidaadi kraadi kaitsmas Leningradi Elektrotehnika Instituudi tehnikanõukogu ees, 1963.a.