TPI automaatika kateedri uurimisgrupp, vasakult nooremteadur B. Gordon, vaneminsener Ü. proode, laborijuhataja J. Tilk, dotsent G. Väljamäe (grupijuht), dotsent S. Seppel ja vanemõpetaja T. Uutma, esiplaanil uurimisgrupi poolt välja töötatud universaalne plastomeeter ehitussegude uurimiseks, 1983.a.