TPI majandusteaduskonna informatsioonitöötlemise kateedris, paremalt kat. juhataja dotsent R. Jürgenson, diplomand R. Alas, dotsent L. Võhandu ja vanemõpetaja A. Vooglaid, 1982.a.