TPI sanitaartehnika kateedri dotsent Uno Liiv kontrollib katseseadme korrasolekut (uurimistöö teema: Vedelike mittestatsionaarne voolamine survetorudes), 1983.a.