TPI ehitusteaduskonna ehituskonstruktsioonide ja -detailide eriala III kursuse üliõpilased Mati Ivask, Avo Sink ja Toomas Proosa Tallinna Elamuehituskombinaadis viimistlusalaseid pooltööstuslikke katsetusi sooritamas, 1975