Praktikum Tallinna Tehnikumi elektrotehnika laboratooriumis, vasakult: A. Hendrikson, V. Sepphans, J. Kilter, J. Jutt ja laborant (?), Pikk 20,1923.a.