TPI tööstusliku soojusenergeetika laboratooriumi insener Rein Kruus Balti SEJ aurukatla küttekolde mudeli katsetamisel rakendatud katseseadeldist käsitsemas, 1962.a., foto: Gorbunov