TPI tööstusliku soojusenergeetika TU laboratoorium, vanemteadur A. Mahlapuu määramas leekfotomeetriga kütuse lendtuhas leiduvaid leelismetalle, 1975.a.