TPI tööstuslike elektriseadmete laboratoorium Kalinini 101, IV kursuse üliõpilased M. Tarma ja V. Loigom sooritavad katset 8 kiirega ostsillograafil (dots. E. Ristheina uurimistöö "Faasirootoriga asünkroonmootori momendi määramine tensomeetriliste andmete abil"), 1958.a. ?