TPI tööstusliku soojusenergeetika II laboratooriumi kollektiiv, istuvad (vasakult): 1) nooremteadur Illar Viilmann, 2) laborant Silvi Levet, 3) vanemteadur Aime Mahlapuu, 4) vanemlaborant Kaisa Tammvere, 5) labori juhataja Enn Nigulas; seisavad: 1) vanemteadur Toomas Tiikmaa, 2) vanemteadur Voldemar Keerov, 3) nooremteadur Maaris Nuutre, 4) nooremteadur Lilian Tiisler, 5) vanemteadur Villu Vares, 6) vanemteadur Arvi Poobus, 1981.a.