TPI elektriajamite laboratoorium, vasakult E. Risthein, dots. H. Tiismus ja dots. H. Jänes kontrollimas kahepoolse lineaarmootori energeetiliste parameetrite mõõteskeemi, 1973.a.