TPI tööstusliku soojusenergeetika teadusliku uurimise laboratooriumi teaduslik juhendaja dotsent Ilmar Öpik kaitsmas teadustedoktori kraadi Moskva Energeetika Instituudis, 15.märts 1963.a.