TPI soojustehnika kateedris Leo Õispuu tehnikateaduste kandidaadi miinimumeksami vastuvõtmine, vasakult dots. I. Mikk, asp. L. Õuspuu, prof. I. Öpik, 1963(?)