Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud füüsika laboratooriumist, vasakult: 1) G. Mets, 2) adjunktprofessor A. Altma, 3) E. Aruoja, 4) A. Koppel, 1939.a.