TPI füüsika kateedri prof. A. Altma ja füüsika laboratooriumi juhataja A. Talvet (ulatab üliõpilasele matriklit) eksamineerimas, 1950. aastad