TPI keemiateaduskonna 0643 eriala diplomiprojektide kaitsmise komisjon, vasakult P. Kukk, dots. P. Lageda, REK-i esimees J. Kaal, füüsikalise keemia kateedri juhataja J. Varvas, TA Küberneetika Instituudi füüsika sektori juhataja E. Lippmaa, juuni 1974