TPI keemiateaduskonna 0834 ja 0824 eriala diplomiprojektide kaitsmise komisjon, vasakult: prof. kt. L. Mölder, prof. E. Siirde, I. Neidre, V. Mikkal, E. Tearo ja A. Halling, 1974.a.