TPI keemiateaduskonna 0834 ja 0824 eriala diplomiprojektide kaitsmise komisjon, vasakult: prof. E. Siirde, I. Neidre, L. Mölder, M. Veiderma, dots. V. Mikkal (keemiateaduskonna dekaan), juuni 1974.a., foto: P. Raukas