TPI mineraalväetiste ja -söötade probleemlaboratoorium, vasakult labori teaduslik juhendaja tehnikadoktor prof. Mihkel Veiderma, nooremteadur Anu Kuusk ja tehnikakandidaat Rein Kuusik, 1975.a.