1975.a. Nõukogude Eesti preemia laureaadid TPI mineraalväetiste ja -söötade laboratooriumis, paremalt: Ernst Aasamäe, Rein Kuusik, Mihkel Veiderma (kollektiivi juht), Helgi Veskimäe, Anne Rebane ja Anu Kuusk, 1975.a.