TPI anorgaanilise keemia kateedri juhataja tehnikateaduste doktor prof. Mihkel Veiderma kõrgetemperatuurilise mikroskoobi juures töötamas, 1976.a.