TPI põlevkivikeemia ja -sünteesi laboratoorium, Nõukogude Eesti preemia laureaadid laboratooriumi teaduslik juhendaja TPI rektor prof. Agu Aarna, aspirant Peep Christjanson, vanemteadur Ilja Auriste ja laboratooriumi juhataja K. Kiisler, 1967