TPI orgaanilise keemia kateedri juhataja, polümeeride sünteesi probleemlaboratooriumi teaduslik juhendaja prof. Hugo Raudsepp ja labori vaneminsener Edith Räämet arutlemas, 1962