TPI põlevkivikeemia ja -sünteesi laboratooriumi seminaril, vasakult vaneminsener T. Süld, vaneminsener A. Reispere, vaneminsener R. Kalvik, laborijuhataja K. Kiisler (seminari läbiviija), vanemteadur J. Starkopf, vaneminsener A. Köösel ja vanemteadur K. Siimer, 1976.a.