TPI keemiaosakonna III kursuse anorgaaniliste ainete tehnoloogia üliõpilased H. Karik ja E. Piiroja ÜTÜ töödel füüsikalise keemia ringis, 1952.a.