TPI keemik N. Gerassimov teostamas katseid Tööstusprobleemide Instituudis (mille alla läks Riiklik Katsekoda peale II maailmasõda 1945) Tolli 8, 1946-1947