TPI kütusekeemia eriala 1.lennu diplomand Georg Ozerov diplomiprojekti kaitsmas keemiamäeteaduskonna eksamikomisjoni ees,istuvad direktor L. Schmidt ja H. Raudsepp, märts 1950.a.