TPI põlevkivikeemia ja -sünteesi laboratooriumis, Nõukogude Eesti preemia laureaadid laboratooriumi tead. juhendaja TPI rektor prof. Agu Aarna, vanemteadur Ilja Auriste, laboratooriumi juhataja K. Kiisler ja vanemteadur P. Christjanson, 1967.a.