TPI puidutöötlemise tehnoloogia kateedri uute ruumide vastuvõtmine Marja tn., paremalt: 1) TPI parteikomitee sekretär A. Talts, 2) anorg. keemia kateedri juhataja prof. M. Veiderma, 3) haldusprorektor H. Eesmaa, 4) kõrgema ja kesk-erihariduse ministri asetäitja H. Peremees, veebr. 1981.a.