TPI keemiateaduste kandidaat Jaak Arro (orgaanilise keemia kateedrist) eraldamas originaalse konstruktsiooniga pidevekstraktsioonikolonnis alküülresortsiinide segust 5-metüülresortsiini, 1978-1980