TPI põlevkivikeemia ja -sünteesi laboratoorium, vasakult: vaneminsener H. Lippmaa, osakonna juhataja k. P. Christjanson, vanemteadur keemiakandidaat K. Siimer ja vaneminsener Z. Arro, 1976.a.