TPI orgaanilise keemia kateedri assistendi Leo Trapido tehnikakandidaadi dissertatsiooni kaitsmise komisjon, vasakult: P. Kogerman, Kõll, E. Rannak, 1949.a.