TPI keemiateaduskonna üliõpilased ja õppejõud sügisesel koristustööl kolhoosis, vasakult 1.reas 5) E. Voore, 2.reas vasakult: 3) L. Trapido, 4) E. Uus, 6) Ojaste, 7) Väinaste, 1952.a.