TPI silikaatide tehnoloogia II kursuse üliõpilane Aivo Krooni sooritamas ÜTÜ tööd "Silikatsiidi veeimavuse uurimine" (juhendajateks olid õppejõud A. Korv ja R. Ott), 1953/1954.õ.a.