TPI keemiateaduskonna IV kursuse vabariikliku ÜTÜ tööde konkursi I preemia omanik J. Raadik ja üliõpilane R. Ausmees ning vanemõpetaja M. Eesmaa, 1974.a., foto. P. Raukas