Tallinna Tehnikaülikooli I kursuse üliõpilased valmistumas mineraloogia eksamiks, vasakult: 1) Altosaar, 2) Luhakooder, 3) Bogdanov, 1937/1938.õ.a.