Karl Alliku tehnikateaduste kandidaadi kraadi saamise tähistamine, laua ääres vasakult: dots. A. Särev, pr. Silde, dotsent Silde, vanemõpetaja N. Teeäär, 1960.a.