TPI majandusteaduskonna dotsent Arkadi Rannes kaitsmas ENSV TA-s majandusteaduste doktori kraadi teemal "Uurimus väiketootmise ümberkasvamise seaduspärasusest sotsialistlikuks suurtööstuseks", 20.okt. 1965